lt

Tapatybės ir vieno prisijungimo sprendimai

Tapatybės ir vieno prisijungimo sprendimai

Projekto detalės

NETAIS STORK 2.0

Saugios tapatybės (STORK) projektas leidžia milijonams ES piliečių, gyvenančių ne savo gimtojoje valstybė-narėje (arba dirbantiems vienoje šalyje, bet gyvenantiems kitoje), naudotis internetinėmis viešosiomis paslaugomis nepriklausomai nuo jų buvimo vietos.

Nacionalinė elektroninio tapatumo sistema (NETAIS) remiasi STORK 2.0 protokolu ir suteikia žmonėms bei įmonėms galimybę naudotis savo nacionalinėmis elektroninio identifikavimo priemonėmis norint gauti prieigą prie viešųjų paslaugų kitose ES šalyse, kuriose veikia elektroninės tapatybės (eID) sistemos. NETAIS sistema integruojasi su kitomis valstybėmis narėmis naudodama STORK 2.0 protokolą ir užtikrina aukščiausio lygio saugumo standartus pasirašant ir perduodant autentifikavimo duomenis į kitas valstybes nares bei iš jų. Aukščiausiam saugumo lygiui užtikrinti naudodami tokie sprendimai kaip SAML 2.0 pranešimų pasirašymas ar sertifikatų ir privačių raktų saugojimas kriptografiniame saugumo ir duomenų šifravimo modulyje (HSM).

Technologijos ir įrankiai Java
AWS Cloud
Python

NETAIS eIDAS

Elektroninės tapatybės nustatymo, autentifikavimo ir patikimumo užtikrinimo paslaugos (eIDAS eID) grindžiamos STORK 2.0 bandomojo projekto rezultatais. Šiomis paslaugomis siekiama abipusio nacionalinių elektroninio identifikavimo (eID) sistemų (įskaitant lustines korteles, mobiliuosius ir elektroninius prisijungimus) pripažinimo, leidžiančio vienos Europos šalies piliečiams naudotis savo el. tapatybe saugiai prieigai prie kitose Europos šalyse teikiamų įvairių internetinių paslaugų.

Abipusį eID duomenų pripažinimą visoje Europoje įpareigoja eIDAS reglamentas. Reglamente teigiama, kad visoms internetinėms viešosioms paslaugoms, kurioms reikalingas elektroninio identifikavimo užtikrinimas (atitinkantis „esminį“ ar „aukštą“ lygį), turi būti suteikta galimybė priimti kitų ES šalių praneštus eID duomenis.

Nacionalinė elektroninio tapatumo sistema (NETAIS) palaiko dvi infrastruktūras:

  • STORK 2.0 infrastruktūra, leidžianti autentifikuoti naudojant STORK 2.0 protokolą;
  • eIDAS eID infrastruktūra ir eIDAS jungtis, leidžianti autentifikuoti naudojant eIDAS protokolą.

Bendro naudotojų valdymo portalas

Bendro naudotojų valdymo portalas (BAP) skirtas asmenims vienoje vietoje registruoti ir tvarkyti paslaugų gavėjo paskyrą bei patvirtinti tapatybę prieigai prie el. paslaugas teikiančių LR muitinės ir Europos Komisijos informacinių sistemų. BAP autentifikavimo ir autorizavimo paslaugos teikiamos LR muitinės informacinėms sistemoms (MIS) ir Europos Komisijos centrinėms sistemoms (EK).

Ekonominės veiklos vykdytojai taip pat gali tvarkyti savo atstovų sąrašą, valdyti jų teises (nuspręsti, kurie atstovai gali dirbti tiek su MIS, tiek su EK centrine sistema), registruoti susitarimus su kitais ekonominės veiklos vykdytojais dėl jų atstovavimo muitinėje.

Daugiau projektų

Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema

Tai sistema, naudojama ikiteisminio tyrimo duomenims saugoti ir sisteminti nuo jo pradžios iki visų duomenų perdavimo teismui (ikiteisminio tyrimo pabaiga).